Trang tổng quan về website https://hoasenvang.info – là một trang website chuyên dùng cho việc tập hợp những tài liệu về cân điện tử và thiết bị , sau đó phân phối nguồn tài liệu (documents) từ các nhà sản xuất thiết bị đo lường (measuring equipment) trên thế giới, đến tay bạn đọc, những người cần nó bao gồm tờ rơi (semi product), áp phích sản phẩm (brochure) , chi tiết sản phẩm giới thiệu (product catalog) , hướng dẫn sử dụng (user manual), hướng dẫn vận hành và sửa chữa (service manual) và các tài liệu liên quan khác (other)