UCA bench counting scale Cân đếm điện tử

nhập bởi hoasenvang - Oct 6, 2014 - UTE weighing scale

Dữ liệu thuộc NSX Cân điện tử UTE weighing scale

UCA bench counting scale Cân đếm điện tử

# Mọi sao chép lại buộc phải ghi rõ nguồn cấp hoặc trang tài liệu cân điện tử - http://hoasenvang.info


Mô tả

UCA bench counting scale -- Load cell with high accuracy of 1/6,000-30,000. -- Large LCD display, with back light. -- Rechargeable battery. Battery provide up to 80-100 hours of continuous use. -- Has the functions of counting, auto zero tracking, tare, quantity set alarm, memory. -- RS232 can connect with computer, ULP thermal printer and 16S-micro printer

Cân đếm điện tử đơn giản của hãng UTE Đài loan - nhà máy tại Trung quốc lắp ráp

Thẻ

UCAbenchcountingscaleCânđếmđiệntử 

Ý kiến​​

Gửi Comment

Bạn phải đăng nhập để gửi ý kiến. Click vào đây để đăng nhập.