Shinko-Vibra-DJ-series Cân kỹ thuật Nhật Bản

nhập bởi hoasenvang - Oct 6, 2014 - Vibra Shinko balances

Dữ liệu thuộc NSX Cân điện tử Vibra Shinko balances

Shinko-Vibra-DJ-series Cân kỹ thuật Nhật Bản

# Mọi sao chép lại buộc phải ghi rõ nguồn cấp hoặc trang tài liệu cân điện tử - http://hoasenvang.info


Mô tả

Shinko-Vibra-DJ-series -- World popular, compact & sold tuning-fork balance -- Big easy-to-read display (16.5mm) -- Quick but stable indication -- Long term stability -- Simple and practical function -- Line/battery operation -- One touch switching between gram and carat -- Bar graph display for remaining capacity

Cân kỹ thuật DJ Shinko 300g / Cân DJ Shinko 600g / Cân DJ Shinko 1kg / Cân DJ Shinko 2kg / Cân DJ Shinko 3kg / Cân DJShinko 4kg / Cân DJShinko 5kg / Cân DJ Shinko 6kg / Cân DJ Shinko 8kg/0.01g / Cân DJ shinko 10kg/0.01g -- Độ chính xác: 0.001g, 0.01g -- Khả năng đọc: 1mg và 10mg -- Độ lặp lại (Std, Dev): 10mg -- Độ tuyến tính: 0.02g -- Nguồn điện: 220V -- Màn hình hiển thị: Hiện thị số, chấm cách, đèn nền sáng

- Màn hình hiển thị với độ phân giải cao 1/30.000. Đến 1/60.000 -- Chức năng của cân: Cân , Trừ bì. -- Có 5 phím chức năng: ON/OFF ( Tắt mở nguồn) , P (Dời số, Giao tiếp ngoài ), S (Calip), F (Chuyển đổi đơn vị) , T (Trừ Bì) ) -- Đơn Vị của cân :Kg, g, Lb, ct , dwt (dwt là đơn vị cân vàng của Việt Nam) -- Hệ thống chuẩn tự động ,điều chỉnh AutoCal ™.

Ý kiến​​

Gửi Comment

Bạn phải đăng nhập để gửi ý kiến. Click vào đây để đăng nhập.