SH smart portable scale Cân thông dụng xách tay

nhập bởi hoasenvang - Oct 6, 2014 - CAS scales

Dữ liệu thuộc NSX Cân điện tử CAS scales

SH smart portable scale Cân thông dụng xách tay

# Mọi sao chép lại buộc phải ghi rõ nguồn cấp hoặc trang tài liệu cân điện tử - http://hoasenvang.info


Mô tả

SH smart portable scale Simple Weighing -- Smart Weighing Scale SH series -- Load cell lock function -- Simple and easy operation (2 Button Operation) -- High contrast LCD -- Battery and AC Adaptor(option) Operation -- Over/Under load Operation -- Weighing units : g, lg:oz, ozt, dwt

Cân thông dụng xách tay SH Series CAS -- Cân thông dụng xách tay SH Series CAS Đơn giản và dễ dàng hoạt động (2 nút hoạt động) - Tương phản màn hình LCD cao - Pin và AC Adaptor

Read more at: http://hoasenvang.com.vn/shops/Can-thong-dung/Can-thong-dung-SH-46.html

Thẻ

SHsmartportablescaleCânthôngdụngxáchtay 

Ý kiến​​

Gửi Comment

Bạn phải đăng nhập để gửi ý kiến. Click vào đây để đăng nhập.