Pioneer analytical and precision balances Cân kỹ thuật Ohaus

nhập bởi hoasenvang - Oct 6, 2014 - Ohaus scales

Dữ liệu thuộc NSX Cân điện tử Ohaus scales

Pioneer analytical and precision balances Cân kỹ thuật Ohaus

# Mọi sao chép lại buộc phải ghi rõ nguồn cấp hoặc trang tài liệu cân điện tử - http://hoasenvang.info


Mô tả

Pioneer analytical and precision balances - Pioneer™ Analytical and Precision Balances - High Performance at an Economical Price - The OHAUS Pioneer Series: the newest line of balances, basic level but full featured and simple to use. With the right combination of performance and features, the OHAUS Pioneer offers uncomplicated performance for all your basic weighing needs.

Analytical models have capacities from 65g to 210g and incorporate a large draftshield with sliding top and side doors. Precision models offer capacities from 150g to 4100g and readabilities to 0.1g. -- Pioneer has been designed with an up-front level indicator, so that users can quickly ensure the balance is level prior to use. -- Selectable Environmental Settings, three filter modes and adjustable zero tracking adjust balance sensitivity to environmental disturbances, or application requirements -- Removable stainless steel weighing platform, high contrast LCD display, fixed integral weigh below hook, all-glass draught shield with 3 sliding doors on 0.1mg and 1mg models, front levelling bubble, menu and calibration locks -- Construction:: Metal base, ABS top housing, stainless steel pan, glass draftshield with sliding top door, replaceable in-user cover

Cân điện tử kỹ thuật OHAUS PA -- Giải pháp kinh tế trong các ứng dụng -- Màn hình hiển thị tinh thể lỏng, rộng, thuận tiện cài đặt và sử dụng -- Cổng RS 232 chuyền dữ liệu ra máy in, máy tính -- Có 16 đơn vị cân có thể lựa chọn cộng thêm cân đếm -- Cân kiểm tra trọng lượng thiếu để xác định số lượng đơn giản -- Đơn vị cân: gram, kg, milli-gram, ounce, ounce troy, cara, penni, Lạng Hong Kong, Lạng Singapore, Lạng Đài loan -- Chuẩn cân: chuẩn ngoài bằng quả cân chuẩn cấp chính xác F1

Ý kiến​​

Gửi Comment

Bạn phải đăng nhập để gửi ý kiến. Click vào đây để đăng nhập.