OCS-C light crane scale Cân treo điện tử

nhập bởi hoasenvang - Oct 6, 2014 - China weighing scale

Dữ liệu thuộc NSX Cân điện tử China weighing scale

OCS-C light crane scale Cân treo điện tử

# Mọi sao chép lại buộc phải ghi rõ nguồn cấp hoặc trang tài liệu cân điện tử - http://hoasenvang.info


Mô tả

OCS-C light crane scale -- Integrated Load Cell design with light weight aluminum alloy housing -- 1.5" 5-digit high brightness LED display -- Peak hold,hold,division selection and total functions -- Special Auto Weighing & Auto Total functions. -- Class "Legal of Trade"

Cân treo điện tử OCS-C -- Màn hình LED số đỏ rỏ hoặc LED dể đọc -- Vận hành bằng Pin- Có tín hiệu báo pin yếu. -- Chuẩn AC adapter và Pin sạc -- Các tính năng On/Off, Zero, Trừ bì , hold. ( Tự động hoặc điều khiển) -- Phụ Kiện: Điều khiển từ xa bằng romote.

Thẻ

OCS-ClightcranescaleCântreođiệntử 

Ý kiến​​

Gửi Comment

Bạn phải đăng nhập để gửi ý kiến. Click vào đây để đăng nhập.