MW-II-C micro counting scale Cân đếm tiểu ly

nhập bởi hoasenvang - Oct 4, 2014 - CAS scales

Dữ liệu thuộc NSX Cân điện tử CAS scales

MW-II-C micro counting scale Cân đếm tiểu ly

# Mọi sao chép lại buộc phải ghi rõ nguồn cấp hoặc trang tài liệu cân điện tử - http://hoasenvang.info


Mô tả

MW-II-C micro counting scale Cân đếm tiểu ly

- High accuracy (External resolution: 1/20,000, 1/30,000) - 10 selectable weighing units - Auto power off - Counting function - Percent weighing mode - Battery check function - RS-232C interface - Option : Rechargeable battery (7.2V/ 700mA) - Rear display, Back-light - DEP-50 (Receipt printer)

Thẻ

MW-II-CmicrocountingscaleCânđếmtiểuly 

Ý kiến​​

Gửi Comment

Bạn phải đăng nhập để gửi ý kiến. Click vào đây để đăng nhập.