MW-II durable micro scale Cân tiểu ly chính xác

nhập bởi hoasenvang - Oct 4, 2014 - CAS scales

Dữ liệu thuộc NSX Cân điện tử CAS scales

MW-II durable micro scale Cân tiểu ly chính xác

# Mọi sao chép lại buộc phải ghi rõ nguồn cấp hoặc trang tài liệu cân điện tử - http://hoasenvang.info


Mô tả

MW-II durable micro scale Cân tiểu ly chính xác

- Độ chính xác cao (độ phân giải 1/20,000; 1/30,000) - 10 đơn vị đo, chuyển đổi dễ dàng - Chức năng đếm, tính phần trăm - Chức năng tự kiểm tra pin - RS-232 giao diện nối tiếp - Tự động tắt nguồn khi không dùng đến

- High accuracy (External resolution: 1/20,000, 1/30,000) - 10 selectable weighing units - Auto power off - Counting function - Percent weighing mode - Battery check function - RS-232C interface - Option : Rechargeable battery (7.2V/ 700mA) - Rear display, Back-light - DEP-50 (Receipt printer)

Thẻ

MW-IIdurablemicroscaleCântiểulychínhxác 

Ý kiến​​

Gửi Comment

Bạn phải đăng nhập để gửi ý kiến. Click vào đây để đăng nhập.