JCE counting scale Can dem dien tu

nhập bởi hoasenvang - Sep 16, 2014 - Jadever scales

Dữ liệu thuộc NSX Cân điện tử Jadever scales

JCE counting scale Can dem dien tu

# Mọi sao chép lại buộc phải ghi rõ nguồn cấp hoặc trang tài liệu cân điện tử - http://hoasenvang.info


Mô tả

JCE counting scale - Hoa sen vang supplier (vn) * High resolution in 1/30,000, fast reading * Water-resistant durable keypad * Large stainless steel weighing pan (with anti-cockroach design) RS-232 interface (optional) * Ideal for applications including document distribution, shipping and receiving/inventory management/in-process parts counting/prepacking parts warehouse or any other use.

Cân chuyên đếm JCE Series - Độ phân giải cao và tốc độ đọc nhanh - cân đếm số JCE trong các nhà máy chế tạo: ốc vít, đinh, linh kiện điện tử,.... Đếm số lượng quy ra từ trọng lượng lấy mẫu.

Read more at: http://hoasenvang.com.vn/shops/Can-dem-cong-nghiep.html

Thẻ

JCEcountingscaleCandemdientu 

Ý kiến​​

Gửi Comment

Bạn phải đăng nhập để gửi ý kiến. Click vào đây để đăng nhập.