JCA counting scale Can dem dien tu

nhập bởi hoasenvang - Sep 16, 2014 - Jadever scales

Dữ liệu thuộc NSX Cân điện tử Jadever scales

JCA counting scale Can dem dien tu

# Mọi sao chép lại buộc phải ghi rõ nguồn cấp hoặc trang tài liệu cân điện tử - http://hoasenvang.info


Mô tả

JCA counting scale - Hoa sen vang supplier (vn) - High resolution in 1/30,000, (OIML approved 1/3000) - Internal resolution 1/600 000 - State-of-art identical design - Full counting keypad with numeric keys - Fast display of Weight, Average Piece Weight and Part count - Special rugged construction and stainless steel weighing pan.

Cân chuyên đếm JCA Series - Bộ xử lý được nâng cấp hơn, dễ sử dụng chức năng đếm - Ứng dụng trong công nghiệp, đóng gói sản phẩm, đếm mẩu sản phẩm.

Read more at: http://hoasenvang.com.vn/shops/Can-dem-cong-nghiep.html

Thẻ

JCAcountingscaleCandemdientu 

Ý kiến​​

Gửi Comment

Bạn phải đăng nhập để gửi ý kiến. Click vào đây để đăng nhập.