JC mid crane scale Can treo dien tu

nhập bởi hoasenvang - Sep 16, 2014 - Jadever scales

Dữ liệu thuộc NSX Cân điện tử Jadever scales

JC mid crane scale Can treo dien tu

# Mọi sao chép lại buộc phải ghi rõ nguồn cấp hoặc trang tài liệu cân điện tử - http://hoasenvang.info


Mô tả

JC mid crane scale - Hoa sen vang supplier (en) - 360°Freely swiveling hook; Easy to operate - Large and bright red LED with wide view angle - Aluminum housing with corrosion-proof and antistatic functions - Units including: kg/lb - Auto-zero/Tracking zero/ Weighing function - Auto shut off for power saving - Wireless controller as a standard - Economical solution for many simple weighing needs

Cân treo điện tử JC – crane scale, sử dụng được với các loại cẩu: trục cố định/ di động, Palang, xe cẩu, cân treo công nghiệp wireless JC đơn giản sử dụng treo cân móc hàng và xem số.

Read more at: http://hoasenvang.com.vn/shops/Can-treo-cong-nghiep.html

Thẻ

JCmidcranescaleCantreodientu 

Ý kiến​​

Gửi Comment

Bạn phải đăng nhập để gửi ý kiến. Click vào đây để đăng nhập.