HS basic retail scale-Can tinh gia

nhập bởi hoasenvang - Sep 16, 2014 - CAS scales

Dữ liệu thuộc NSX Cân điện tử CAS scales

HS basic retail scale-Can tinh gia

# Mọi sao chép lại buộc phải ghi rõ nguồn cấp hoặc trang tài liệu cân điện tử - http://hoasenvang.info


Mô tả

HS basic retail scale - Hoa sen vang supplier (en) - Hanging Scale HS series - 1 direct and 200 indirect PLU - Applications (Deli, Cafeteria, Candy, Fish, etc) - Additional tray (Ø320mm) - kb/lb switchable - Simple weighing scale (HS-2)

Cân Tính Giá - Kiểu Treo Tường HS Series CAS khả năng tính toán - dễ dàng vận hành cân trang bị 03 màn hình theo dõi kiểu VFD

Read more at: http://hoasenvang.com.vn/shops/Can-tinh-gia.html

Thẻ

HSbasicretailscale 

Ý kiến​​

Gửi Comment

Bạn phải đăng nhập để gửi ý kiến. Click vào đây để đăng nhập.