HR Analytical micro balances

nhập bởi hoasenvang - Sep 16, 2014 - AND weighing balance

Dữ liệu thuộc NSX Cân điện tử AND weighing balance

HR Analytical micro balances

# Mọi sao chép lại buộc phải ghi rõ nguồn cấp hoặc trang tài liệu cân điện tử - http://hoasenvang.info


Mô tả

HR Analytical micro balances - Hoa sen vang supplier (en) - HR Series Capacity : 310g ~ 60g / Resolution : 0.1mg ~ 0.01mg - Large weighing chamber holds up to a 250mm volumetric flask - Wide angle LCD display - Conformity to GLP with I.D. and serial number output

HR series - Cân điện tử phân tích AND-Cân điện tử chính xác HR một sản phẩm của hãng AND Nhật Bản, trang bị màn hình LCD rộng, nhiều chức năng cân, phù hợp GLP

Read more at: http://hoasenvang.com.vn/shops/Can-ky-thuat.html

Thẻ

HRAnalyticalmicrobalancescankythuat 

Ý kiến​​

Gửi Comment

Bạn phải đăng nhập để gửi ý kiến. Click vào đây để đăng nhập.