HFS floor scale-Can san dien tu

nhập bởi hoasenvang - Sep 16, 2014 - CAS scales

Dữ liệu thuộc NSX Cân điện tử CAS scales

HFS floor scale-Can san dien tu

# Mọi sao chép lại buộc phải ghi rõ nguồn cấp hoặc trang tài liệu cân điện tử - http://hoasenvang.info


Mô tả

HFS floor scale - Hoa sen vang supplier (en) - The HFS Series Floor Scale is available in 2 sizes and 2 capacities. Choose either the 4 x 4 or 5 x 5 at 5,000 or 10,000 lb capacities. The HFS low profile design makes this floor scale ideal in any environment. Heavy duty construction and easy to use. Bundle with the popular CI-200 and CI-2001 Indicators.

Cân sàn điện tử công nghiệp HFS - Thiết bị đạt độ chính xác cấp III theo tiêu chuẩn OIML - cân sàn công nghiệp điện tử Được thiết kế để cân hàng hóa có trọng lượng khác nhau

Read more at: http://hoasenvang.com.vn/shops/Can-san-cong-nghiep.html

Thẻ

HFSfloorscaleCansandientu 

Ý kiến​​

Gửi Comment

Bạn phải đăng nhập để gửi ý kiến. Click vào đây để đăng nhập.