GF multi func precision balances

nhập bởi hoasenvang - Sep 16, 2014 - AND weighing balance

Dữ liệu thuộc NSX Cân điện tử AND weighing balance

GF multi func precision balances

# Mọi sao chép lại buộc phải ghi rõ nguồn cấp hoặc trang tài liệu cân điện tử - http://hoasenvang.info


Mô tả

GF multi func precision balances - Hoa sen vang supplier (en) - GF Series Capacity : 8100g ~ 210g / Resolution : 0.1g ~ 0.001g - ultimate in response speed - Just ONE second - Bright, blue vacuum fluorescent display - ACAI counting function for highly accurate counting

GF series - Cân điện tử chính xác AND-Cân điện tử chính xác GF một sản phẩm của hãng AND Nhật Bản, trang bị màn hình số đèn huỳnh quang phát siêu sáng

Read more at: http://hoasenvang.com.vn/shops/Can-phan-tich-dien-tu.html

Thẻ

GFmultifuncprecisionbalances 

Ý kiến​​

Gửi Comment

Bạn phải đăng nhập để gửi ý kiến. Click vào đây để đăng nhập.