GX multi func precision balances

nhập bởi hoasenvang - Sep 16, 2014 - AND weighing balance

Dữ liệu thuộc NSX Cân điện tử AND weighing balance

GX multi func precision balances

# Mọi sao chép lại buộc phải ghi rõ nguồn cấp hoặc trang tài liệu cân điện tử - http://hoasenvang.info


Mô tả

GX multi func precision balances - Hoa sen vang supplier (en) - GX Series Capacity : 8100g ~ 210g / Resolution : 0.1g ~ 0.001g - ultimate in response speed - Just ONE second - Motor-driven internal calibration - Bright, blue vacuum fluorescent display

GX series - Cân điện tử Chính Xác AND- Cân điện tử chính xác GX một sản phẩm của hãng AND Nhật Bản, với tính năng khởi động trong 1 giây, độ phân giả cao

Read more at: http://hoasenvang.com.vn/shops/Can-phan-tich-dien-tu.html

Thẻ

GXmultifuncprecisionbalances 

Ý kiến​​

Gửi Comment

Bạn phải đăng nhập để gửi ý kiến. Click vào đây để đăng nhập.