HRi Analytical semi micro balances

nhập bởi hoasenvang - Sep 16, 2014 - AND weighing balance

Dữ liệu thuộc NSX Cân điện tử AND weighing balance

HRi Analytical semi micro balances

# Mọi sao chép lại buộc phải ghi rõ nguồn cấp hoặc trang tài liệu cân điện tử - http://hoasenvang.info


Mô tả

HRi Analytical semi micro balances - Hoa sen vang supplier (en) - Semi-micro, 0.01 mg resolution up to 51 g (HR-202i) - Adjustable response characteristics to help cope with the effect of drafts and vibrations - Anti-static glass breeze break with a thin evaporated metal coating - Multiple weighing units: g, mg, oz, ozt, ct, mom, dwt, grain (either tael or tola can be added upon request) GLP/GMP/GCP/ISO compliant output - Counting mode with the Automatic Counting Accuracy Improvement (ACAI) function

HR series - Cân điện tử phân tích AND-Cân điện tử chính xác HR một sản phẩm của hãng AND Nhật Bản, trang bị màn hình LCD rộng, nhiều chức năng cân, phù hợp GLP

Read more at: http://hoasenvang.com.vn/shops/Can-phan-tich-dien-tu.html

Thẻ

HRiAnalyticalsemimicrobalances 

Ý kiến​​

Gửi Comment

Bạn phải đăng nhập để gửi ý kiến. Click vào đây để đăng nhập.