FZ-i Precision balance-can chinh xac

nhập bởi hoasenvang - Sep 16, 2014 - AND weighing balance

Dữ liệu thuộc NSX Cân điện tử AND weighing balance

FZ-i Precision balance-can chinh xac

# Mọi sao chép lại buộc phải ghi rõ nguồn cấp hoặc trang tài liệu cân điện tử - http://hoasenvang.info


Mô tả

FZ-i Precision balance - Hoa sen vang supplier (en) - One touch automatic calibration - Compact, B5 size footprint - Fast, 1 second stabilization

Cân điện tử chính xác FZ-I một sản phẩm của hãng AND Nhật Bản

Read more at: http://hoasenvang.com.vn/shops/Can-phan-tich-dien-tu.html

Thẻ

FZ-iPrecisionbalanceHoasenvang 

Ý kiến​​

Gửi Comment

Bạn phải đăng nhập để gửi ý kiến. Click vào đây để đăng nhập.