ER-Plus price computing scale-can tinh gia

nhập bởi hoasenvang - Sep 16, 2014 - CAS scales

Dữ liệu thuộc NSX Cân điện tử CAS scales

ER-Plus price computing scale-can tinh gia

# Mọi sao chép lại buộc phải ghi rõ nguồn cấp hoặc trang tài liệu cân điện tử - http://hoasenvang.info


Mô tả

ER-Plus price computing scale - Hoa sen vang supplier (en) - Price computing scale ER PLUS Series - 2 types of product (Standard type, Pole type) - Apply 5 direct PLUs with 200 indirect PLUs - Soft touch tact switch with silicon rubber keypad - Adopted dual interval technology for better accuracy - Various type of display (LCD,LED,VFD)

Cân tính giá điện tử ER -plus series một dòng cân để bàn tiện dụng - màn hình hiển thị LED sáng, khay cân rộng làm bằng thép không rỉ và khả năng tính toán

Read more at: http://hoasenvang.com.vn/shops/Can-tinh-gia.html

Thẻ

ER-PluspricecomputingscaleHoasenvang 

Ý kiến​​

Gửi Comment

Bạn phải đăng nhập để gửi ý kiến. Click vào đây để đăng nhập.