EC-II counting scale-can dem so cong nghiep

nhập bởi hoasenvang - Sep 16, 2014 - CAS scales

Dữ liệu thuộc NSX Cân điện tử CAS scales

EC-II counting scale-can dem so cong nghiep

# Mọi sao chép lại buộc phải ghi rõ nguồn cấp hoặc trang tài liệu cân điện tử - http://hoasenvang.info


Mô tả

EC-II counting scale - Hoa sen vang supplier (vn) - EC-2 Series Designed with CAS reliability, the EC-2 Series Counting Scale stands alone its field. High accuracy and simple to use. Optional label or receipt printer. Great for use in manufacturing, parts shops, hardware stores, etc.

Cân đếm số điện tử EC-II Series cung cấp các tính năng cần thiết cho đếm trọng lượng Cân đếm số điện tử EC-II có 4 tùy chọn các thiết bị có thể được sử dụng đồng thời.

Read more at: http://hoasenvang.com.vn/shops/Can-dem-cong-nghiep.html

Thẻ

EC-IIcountingscalecandem 

Ý kiến​​

Gửi Comment

Bạn phải đăng nhập để gửi ý kiến. Click vào đây để đăng nhập.