DEP-50 thermal printer-hoa sen vang

nhập bởi hoasenvang - Sep 16, 2014 - CAS scales

Dữ liệu thuộc NSX Cân điện tử CAS scales

DEP-50 thermal printer-hoa sen vang

# Mọi sao chép lại buộc phải ghi rõ nguồn cấp hoặc trang tài liệu cân điện tử - http://hoasenvang.info


Mô tả

DEP-50 thermal printer-hoa sen vang - CAS DEP-50 Receipt Printer - CAS DEP-50 Receipt Printer Line thermal dot printing - CAS DEP-50 Receipt Printer Line thermal dot printing - Printing System Line thermal dot printing - Printing Width 48 mm (384 dots/line) - Dimensions 4.17 (W) x 7.2 (D) x 4.96 (H) inches - Cable 9 pin male to 9 pin male serial cable included

In phiếu – Ticket printing Máy in phiếu hoàn toàn tương thích ESC / POS máy in và có thể được sử dụng trong mạng lưới POS

Read more at: http://hoasenvang.com.vn/shops/Phu-kien-can-dien-tu.html

Thẻ

DEP-50thermalprinterhoasenvang 

Ý kiến​​

Gửi Comment

Bạn phải đăng nhập để gửi ý kiến. Click vào đây để đăng nhập.