CL-7000-D Overview Retail scale-hoa sen vang

nhập bởi hoasenvang - Sep 16, 2014 - CAS scales

Dữ liệu thuộc NSX Cân điện tử CAS scales

CL-7000-D Overview Retail scale-hoa sen vang

# Mọi sao chép lại buộc phải ghi rõ nguồn cấp hoặc trang tài liệu cân điện tử - http://hoasenvang.info


Mô tả

CL-7000-D Overview Retail scale-hoa sen vang

High-speed thermal printer with easy loading printing cartridge - Free format label design - User defined Barcode Printing - Flexible & reliable network system - Ethernet Network - communication (TCP/IP) - Graphic LCD display

Cân siêu thị Loại in nhãn CL_7000D Challenger của CAS – Hàn Quốc, Bộ nhớ: KHÔNG GIỚI HẠN - Cân siêu thịCL 7000D Màn hình đồ họa tương tác người dùng

Read more at: http://hoasenvang.com.vn/shops/Can-sieu-thi.html

Thẻ

CL-7000-DOverviewRetailscalehoasenvang 

Ý kiến​​

Gửi Comment

Bạn phải đăng nhập để gửi ý kiến. Click vào đây để đăng nhập.