CL-5500D NEW series retail scale-can sieu thi

nhập bởi hoasenvang - Sep 16, 2014 - CAS scales

Dữ liệu thuộc NSX Cân điện tử CAS scales

CL-5500D NEW series retail scale-can sieu thi

# Mọi sao chép lại buộc phải ghi rõ nguồn cấp hoặc trang tài liệu cân điện tử - http://hoasenvang.info


Mô tả

CL-5500D NEW series retail scale-can sieu thi - Network System CL5500-D - Memory capacity: 8,000 plus & 1,000 ingredients - Speed key: 144 PLU keys (72 keys x 2 via double-clicking) - Supporting free label format design - High-speed thermal printer (100mm/s) - "Cartridge loading type" label installation - 40 fixed format & 20 customized format design

Cân điện tử in Nhãn CL_5500-D NEW cân chuyên sử dụng trong các cửa hàng kinh doanh,Cân siêu thị điện tử CL_5500-D chuỗi cửa hàng (shop), các siêu thị vừa và nhỏ

Read more at: http://hoasenvang.com.vn/shops/Can-sieu-thi.html

Thẻ

CL-5500DNEWseriesretailscalecansieuthi 

Ý kiến​​

Gửi Comment

Bạn phải đăng nhập để gửi ý kiến. Click vào đây để đăng nhập.