FAS Transcell Load cell datasheet

nhập bởi hoasenvang - Nov 7, 2019 - Transcell

Dữ liệu thuộc NSX Cân điện tử Transcell

FAS Transcell Load cell datasheet

# Mọi sao chép lại buộc phải ghi rõ nguồn cấp hoặc trang tài liệu cân điện tử - http://hoasenvang.info


Mô tả

FAS Transcell Load cell datasheet Single point load cell Aluminum construction High accuracy High stability Easy to install Suitable for retail and postal weighing, package weighing systems, parts counting and small hopper scales, bench scales, etc. Tế bào tải một điểm Cấu trúc bằng nhôm Độ chính xác cao Độ ổn định cao Dễ cài đặt Thích hợp cho bán lẻ và cân bưu chính, hệ thống cân gói, bộ phận đếm và cân nhỏ, cân bàn, v.v.

Thẻ

FASTranscellLoadcelldatasheet 

Ý kiến​​

Gửi Comment

Bạn phải đăng nhập để gửi ý kiến. Click vào đây để đăng nhập.