PTSSP6-N load cell Datasheet

nhập bởi hoasenvang - Nov 7, 2019 - PT Global

Dữ liệu thuộc NSX Cân điện tử PT Global

PTSSP6-N load cell Datasheet

# Mọi sao chép lại buộc phải ghi rõ nguồn cấp hoặc trang tài liệu cân điện tử - http://hoasenvang.info


Mô tả

Stainless, Affordable, 400x400mm platform. The PTSSP6-N is a stainless steel construction single point load cell, sealed to IP67. Rated for capacities from 15kg to 200kg, with C3 accuracy class. Designed and built for minimal sensitivity to off-center loading common with single point use. Directly replaces many similar style standard aluminium cells such as the PT2000, TH1040 and many others. The small physical size, combined with its high accuracy and low cost, makes this cell ideally suited for retail, bench and counting scales. Optimized to offer superb accuracy right through the capacity range and recommended for use on platforms up to 400mm x 400mm.Không gỉ, giá cả phải chăng, nền tảng 400x400mm. PTSSP6-N là một tế bào tải điểm đơn xây dựng bằng thép không gỉ, được niêm phong đến IP67. Được đánh giá cho năng lực từ 15kg đến 200kg, với lớp chính xác C3. Được thiết kế và chế tạo để có độ nhạy tối thiểu đối với tải ngoài trung tâm thông thường với việc sử dụng một điểm. Trực tiếp thay thế nhiều tế bào nhôm tiêu chuẩn kiểu tương tự như PT2000, TH1040 và nhiều tế bào khác. Kích thước vật lý nhỏ, kết hợp với độ chính xác cao và chi phí thấp, làm cho tế bào này phù hợp lý tưởng cho bán lẻ, ghế dài và đếm cân. Tối ưu hóa để cung cấp độ chính xác tuyệt vời ngay trong phạm vi dung lượng và được khuyến nghị sử dụng trên các nền tảng lên tới 400mm x 400mm.

Thẻ

PTSSP6-NloadcellDatasheet 

Ý kiến​​

Gửi Comment

Bạn phải đăng nhập để gửi ý kiến. Click vào đây để đăng nhập.