CL-3000P series retail scale-can sieu thi cas

nhập bởi hoasenvang - Sep 16, 2014 - CAS scales

Dữ liệu thuộc NSX Cân điện tử CAS scales

CL-3000P series retail scale-can sieu thi cas

# Mọi sao chép lại buộc phải ghi rõ nguồn cấp hoặc trang tài liệu cân điện tử - http://hoasenvang.info


Mô tả

CL-3000P series retail scale - Hoa sen vang supplier (en) Commercial Scale Price Computing - Memory capacity : 3,000PLU - Speed key : B-type (40direct plu or 60 direct plu) P-Type (72direct plu) - High-speed thermal printer (100mm / sec) - Paper replacing method : cartridge • 40 fixed format & 20 customized format design

Cân điện tử siêu thị in Nhãn CL-3000 CAS sử dụng cho các siêu thị vừa và nhỏ, hệ thống chuỗi cửa hàng lớn,Cân siêu thị CL-3000 rau củ quả thực phẩm và đồ chế biến sẵn

Read more at: http://hoasenvang.com.vn/shops/Can-sieu-thi.html

Thẻ

CL-3000PseriesretailscaleHoasenvangsupplier 

Ý kiến​​

Gửi Comment

Bạn phải đăng nhập để gửi ý kiến. Click vào đây để đăng nhập.