PTASP6-G load cell Datasheet

nhập bởi hoasenvang - Nov 7, 2019 - PT Global

Dữ liệu thuộc NSX Cân điện tử PT Global

PTASP6-G load cell Datasheet

# Mọi sao chép lại buộc phải ghi rõ nguồn cấp hoặc trang tài liệu cân điện tử - http://hoasenvang.info


Mô tả

Aluminium, Low Cost, 600x600mm platform. Medium to high capacity versatile single point load cell. Suitable for most simple weighing scales in industrial use. The PTASP6-G has a small physical footprint in relation to its capacity, making it ideal for low cost compact medium/high capacity scales. Typical applications often include packaging machines, filling machines, industrial process control. Two additional sense wires feed back the voltage reaching the load cell which improves performance. Sealed to IP56. Nhôm, Chi phí thấp, nền tảng 600x600mm. Tế bào tải điểm đơn đa năng công suất trung bình đến cao. Thích hợp cho hầu hết các cân nặng đơn giản trong sử dụng công nghiệp. PTASP6-G có một dấu chân vật lý nhỏ liên quan đến công suất của nó, làm cho nó trở nên lý tưởng cho các thang đo công suất trung bình / cao nhỏ gọn chi phí thấp. Các ứng dụng điển hình thường bao gồm máy đóng gói, máy chiết rót, điều khiển quy trình công nghiệp. Hai dây cảm giác bổ sung cung cấp điện áp trở lại tế bào tải giúp cải thiện hiệu suất. Đã niêm phong đến IP56.

Thẻ

PTASP6-GloadcellDatasheet 

Ý kiến​​

Gửi Comment

Bạn phải đăng nhập để gửi ý kiến. Click vào đây để đăng nhập.