PTASP6-D load cell Datasheet

nhập bởi hoasenvang - Nov 7, 2019 - PT Global

Dữ liệu thuộc NSX Cân điện tử PT Global

PTASP6-D load cell Datasheet

# Mọi sao chép lại buộc phải ghi rõ nguồn cấp hoặc trang tài liệu cân điện tử - http://hoasenvang.info


Mô tả

Aluminium, Low Cost, 250x350mm platform, alternative to PT1000 3-35kg. The PTASP6-D is a fully sealed IP65 super low profile single point load cell with capacities from 2.5kg to 50kg. A favorite for small platform and bench scales both retail and industrial. Nhôm, Chi phí thấp, nền tảng 250x350mm, thay thế cho PT1000 3-35kg. PTASP6-D là một tế bào tải điểm đơn cấu hình siêu thấp được niêm phong hoàn toàn theo chuẩn IP với công suất từ 2,5kg đến 50kg. Một yêu thích cho nền tảng nhỏ và quy mô băng ghế cả bán lẻ và công nghiệp.

Thẻ

PTASP6-DloadcellDatasheet 

Ý kiến​​

Gửi Comment

Bạn phải đăng nhập để gửi ý kiến. Click vào đây để đăng nhập.