CBL highclass micro scale-Can tieu ly

nhập bởi hoasenvang - Sep 16, 2014 - CAS scales

Dữ liệu thuộc NSX Cân điện tử CAS scales

CBL highclass micro scale-Can tieu ly

# Mọi sao chép lại buộc phải ghi rõ nguồn cấp hoặc trang tài liệu cân điện tử - http://hoasenvang.info


Mô tả

CBL highclass micro scale - Hoa sen vang supplier (en) Cân phân tích điện tử CBL Series trang bị màn hình LCD, nhiều tính năng kèm theo cân cas, Cân phân tích điện tử CBL Series có chức năng kiểm tra tải trọng

CAS CBL Precision Balances are sophisticated balances with high stability, durability and provide speedy results. Analog display. Sensitivity calibration mode. Unit conversion - 14 different unit/modes including counting, percentage, caret, kg, g, & oz. Optional RS-232C Interface for PC or printer.

Read more at: http://hoasenvang.com.vn/shops/Can-phan-tich-dien-tu.html

Thẻ

CBLmicroscale 

Ý kiến​​

Gửi Comment

Bạn phải đăng nhập để gửi ý kiến. Click vào đây để đăng nhập.