Đầu cân điện tử KW Indicator T-Scale

nhập bởi hoasenvang - Aug 17, 2016 - Tscale

Dữ liệu thuộc NSX Cân điện tử Tscale

Đầu cân điện tử KW Indicator T-Scale

# Mọi sao chép lại buộc phải ghi rõ nguồn cấp hoặc trang tài liệu cân điện tử - http://hoasenvang.info


Mô tả

Đầu cân điện tử KW Indicator T-Scale Tính năng KW Trọng lượng chỉ số màn hình LCD lớn với màn hình đèn nền LED hoạt động pin có thể sạc lại, lên đến 90 giờ sử dụng liên tục Lập trình để đáp ứng nhu cầu của bạn Chức năng bao gồm chuyển đổi đơn vị, đếm, checkweighing, tích lũy, quy mô chăn nuôi. giao diện RS232 bao gồm. Thương mại chỉ chấp nhận khác. ABS nhựa nhà. 24mm chữ số lớn backlit hiển thị LCD. Có thể là băng ghế dự bị hoặc treo tường, khung là tùy chọn thêm. Nhiều tính năng tiêu chuẩn bao gồm đếm, checkweighing, tích lũy và có trọng lượng động vật. RS-232 tiêu chuẩn. ----------------------- Features KW Weighing Indicator Large LCD display with LED backlight display Rechargeable battery operation, up to 90 hours of continuous use Programmable to meet your needs Function include units conversion, counting, checkweighing, accumulation, animal scale. RS232 interface included. Trade Approvable indicator. ABS plastic housing. Large 24mm digit backlit LCD display. Can be bench or wall mounted, bracket is optional extra. Many standard features including counting, checkweighing, accumulation and animal weighing. Standard RS-232.

Thẻ

ĐầucânđiệntửKWIndicatorT-Scale 

Ý kiến​​

Gửi Comment

Bạn phải đăng nhập để gửi ý kiến. Click vào đây để đăng nhập.