LF anlytical balance, cân phân tích Vibra Shinko

nhập bởi hoasenvang - Apr 21, 2016 - Vibra Shinko balances

Dữ liệu thuộc NSX Cân điện tử Vibra Shinko balances

LF anlytical balance, cân phân tích Vibra Shinko

# Mọi sao chép lại buộc phải ghi rõ nguồn cấp hoặc trang tài liệu cân điện tử - http://hoasenvang.info


Mô tả

LF anlytical balance, cân phân tích Vibra Shinko VIBRA LF series cung cấp tất cả các chuyên gia phòng thí nghiệm cần cho công trình sữa nặng. Với 0.01mg khả năng đọc lên đến 92g nặng tầm và 0.1mg lên đến 220g, người dùng có thể trải nghiệm hoạt động đo lường đáng tin cậy trong phạm vi rộng các ứng dụng nặng ... đo trọng lượng đơn giản, tỷ lệ phần trăm cân, đong, đo mật độ, vv ... Trong mỗi cảnh quay, VIBRA LF loạt hứa hẹn hiệu suất cân tuyệt vời mà dẫn các chuyên gia phòng thí nghiệm để phân biệt thành tựu. VIBRA LF series provides all lab professionals need for dairy weighing works. With 0.01mg readability up to 92g weighing range and 0.1mg up to 220g, the user can experience reliable measurement operation in wide range of weighing applications ... simple weight measurement, percentage weighing, density measurement, etc ... In every scene, VIBRA LF series promises excellent weighing performance which leads lab professionals to distinguished achievements.

Thẻ

LFanlyticalbalancecânphântíchVibraShinko 

Ý kiến​​

Gửi Comment

Bạn phải đăng nhập để gửi ý kiến. Click vào đây để đăng nhập.