MS Precision Balances Cân chính xác Mettler Toledo

nhập bởi hoasenvang - Nov 3, 2014 - Mettler Toledo scales

Dữ liệu thuộc NSX Cân điện tử Mettler Toledo scales

MS Precision Balances Cân chính xác Mettler Toledo

# Mọi sao chép lại buộc phải ghi rõ nguồn cấp hoặc trang tài liệu cân điện tử - http://hoasenvang.info


Mô tả

MS Precision Balances Cân chính xác Mettler Toledo

--- Immediate Results - Lasting Value ---
Ideal for simple, routine tasks or complicated weighing procedures: MS precision balances offer convincingly strong performance and increased productivity thanks to a fast settling time and consistently reliable results.
--- MonoBloc and Adjustment Inside ---
The proven high-performance MonoBloc weighing cell guarantees a long service life, while FACT - fully automatic time and temperature-controlled internal adjustment - automatically adjusts the balance.
--- Efficient Operation ---
Users can quickly and easily operate the balance thanks to a HCD (High Contrast Display) with big numbers, clear symbols and an intuitive menu. Additionally, three SmartKeys can be freely programmed for starting routine tasks with a single touch.
--- Designed to Last ---
MS balances are built to last. The solid metal base and reinforced body provide assurance that you can rely on accurate results for many years to come. The high-performance MonoBloc weighing cell guarantees long service life and extreme ruggedness.
--- Chemical-Resistant ---
The housing of an MS balance is resistant to most chemicals, incl. acetone. The protective cover, supplied as standard, offers protection against stains and scratches.
--- Up-to-date Data Transfer ---
Quick and error-free data transfer: RS232 port for connection to a printer or barcode reader; USB port for connection to a PC via standard USB cable.
--- Ngay Kết quả - Giá trị Lasting ---
Lý tưởng cho các công việc thường lệ đơn giản hoặc phức tạp thủ tục nặng: cân đối chính xác MS cung cấp hiệu suất thuyết phục mạnh mẽ và tăng năng suất nhờ vào một thời gian nhanh chóng giải quyết và kết quả luôn đáng tin cậy.
--- MONOBLOC và điều chỉnh bên trong ---
Các tế bào đã được chứng minh MONOBLOC hiệu suất cao cân nặng đảm bảo một cuộc sống phục vụ lâu dài, trong khi SỰ THẬT - thời gian hoàn toàn tự động và điều chỉnh nội bộ kiểm soát nhiệt độ - tự động điều chỉnh cân bằng.
--- Hoạt động hiệu quả ---
Người dùng có thể nhanh chóng và dễ dàng vận hành cân bằng nhờ vào một HCD (High Contrast Display) với số lượng lớn, biểu tượng rõ ràng và một menu trực quan. Ngoài ra, ba SmartKeys có thể được tự do lập trình để bắt đầu công việc thường ngày với một lần chạm duy nhất.
--- Được thiết kế to Last ---
MS dư được xây dựng để cuối cùng. Các kim loại cơ bản vững chắc và cơ thể tăng cường cung cấp đảm bảo rằng bạn có thể dựa trên kết quả chính xác trong nhiều năm tới. Các MONOBLOC hiệu suất cao có trọng lượng tế bào đảm bảo tuổi thọ lâu dài và cực độ chắc chắn.
--- Hóa chất-Resistant ---
Những ngôi nhà của một sự cân bằng MS có khả năng kháng hóa chất nhất, bao gồm. acetone. Nắp bảo vệ, cung cấp như là tiêu chuẩn, cung cấp bảo vệ chống lại các vết bẩn và trầy xước.
--- Up-to-date chuyển giao dữ liệu ---
Nhanh chóng và không có lỗi truyền dữ liệu: cổng RS232 để kết nối với một máy in mã vạch hoặc đọc; Cổng USB để kết nối với máy tính qua cáp USB tiêu chuẩn.

Thẻ

MSPrecisionBalancesCânchínhxácMettlerToledo 

Ý kiến​​

Gửi Comment

Bạn phải đăng nhập để gửi ý kiến. Click vào đây để đăng nhập.