JC-M Crane Scale Cân treo công nghiệp

nhập bởi hoasenvang - Nov 2, 2014 - Jadever scales

Dữ liệu thuộc NSX Cân điện tử Jadever scales

JC-M Crane Scale Cân treo công nghiệp

# Mọi sao chép lại buộc phải ghi rõ nguồn cấp hoặc trang tài liệu cân điện tử - http://hoasenvang.info


Mô tả

JC-M Crane Scale Cân treo công nghiệp mới

- Aluminum diecasting alloy with high strength and pleasant appearance
- 360°safe rotated hook and shackle
- Ip65 industrial grade to protect from extremely environment
- Built-in long-life environmental lithium-iron battery
- Exclusive patent load cell, better than 1/3000 division

Thẻ

JC-MCraneScaleCântreocôngnghiệp 

Ý kiến​​

Gửi Comment

Bạn phải đăng nhập để gửi ý kiến. Click vào đây để đăng nhập.