JC-II Crane Scale Cân treo điện tử Jadever

nhập bởi hoasenvang - Nov 2, 2014 - Jadever scales

Dữ liệu thuộc NSX Cân điện tử Jadever scales

JC-II Crane Scale Cân treo điện tử Jadever

# Mọi sao chép lại buộc phải ghi rõ nguồn cấp hoặc trang tài liệu cân điện tử - http://hoasenvang.info


Mô tả

JC-II Crane Scale Cân treo điện tử Jadever

-Aluminum diecasting alloy with high strength and pleasant appearance
-Super bright 5 digit red LED display with 40mm height
-Infrared control with Peak Hold, Tare, Zero, Total Function
-Optimized design, wireless palm indicator optional after upgrading

Thẻ

JC-IICraneScaleCântreođiệntửJadever 

Ý kiến​​

Gửi Comment

Bạn phải đăng nhập để gửi ý kiến. Click vào đây để đăng nhập.