JC Crane Scale Cân treo điện tử Jadever

nhập bởi hoasenvang - Nov 2, 2014 - Jadever scales

Dữ liệu thuộc NSX Cân điện tử Jadever scales

JC Crane Scale Cân treo điện tử Jadever

# Mọi sao chép lại buộc phải ghi rõ nguồn cấp hoặc trang tài liệu cân điện tử - http://hoasenvang.info


Mô tả

JC Crane Scale Cân treo điện tử Jadever

- 360°Freely swiveling hook; Easy to operate
- Large and bright red LED with wide view angle
- Aluminum housing with corrosion-proof and antistatic functions
- Units including: kg/lb
- Auto-zero/Tracking zero/ Weighing function
- Auto shut off for power saving
- Wireless controller as a standard
- Economical solution for many simple weighing needs

Thẻ

JCCraneScaleCântreođiệntửJadever 

Ý kiến​​

Gửi Comment

Bạn phải đăng nhập để gửi ý kiến. Click vào đây để đăng nhập.