FS-100 Pocket Scale cân bỏ túi Jadever

nhập bởi hoasenvang - Nov 2, 2014 - Jadever scales

Dữ liệu thuộc NSX Cân điện tử Jadever scales

FS-100 Pocket Scale cân bỏ túi Jadever

# Mọi sao chép lại buộc phải ghi rõ nguồn cấp hoặc trang tài liệu cân điện tử - http://hoasenvang.info


Mô tả

FS-100 Pocket Scale cân bỏ túi điện tử Jadever

- Economy design portable scale
- Blue backlit LCD
- Stainless weighing pan
- Zero and Tare functions
- Auto shut-off for power saving
- Ideal for applications including dental clinic, pharmacy or any other use

Thẻ

FS-100PocketScalecânbỏtúiJadever 

Ý kiến​​

Gửi Comment

Bạn phải đăng nhập để gửi ý kiến. Click vào đây để đăng nhập.