XB micro and laboratory scale Cân phân tích CAS

nhập bởi hoasenvang - Oct 6, 2014 - CAS scales

Dữ liệu thuộc NSX Cân điện tử CAS scales

XB micro and laboratory scale Cân phân tích CAS

# Mọi sao chép lại buộc phải ghi rõ nguồn cấp hoặc trang tài liệu cân điện tử - http://hoasenvang.info


Mô tả

XB micro and laboratory scale XB Series --IM-WORKS (PC Software) -- Resolution 1/620,000 -- Check weighing Function -- Weigh-Below hook -- Piece Counting -- GLP/GMP/ISO Calibration Record -- Backlight LCD -- Analog display modes -- Automatic Touch-Key Calibration (XB-HW only) -- PSC Fully-automatic Calibration (XB-HW only) -- Clock-CAL Fully-automatic Calibration (XB-HW only)

Cân phân tích XB của hãng CAS -- Trang bị 6 phím thao tác -- Tự động cân bằng điểm zero -- Chính xác cao 1/620,000 -- Chức năng CAL trên bàn phím -- Hiệu chuẩn theo chuẩn GLB/GMP/ISO -- Đèn nền cho màn hình LCD -- 1 chạm tự động hiệu chuẩn - Cal (XB-HW only) -- PSC đầy đủ tính năng hiệu chuẩn (XB-HW only) -- Chức năng cân kiểm tra -- Trang bị kiểu cân có móc treo phía dưới (cân thủy ngân) -- Tự động tắt nguồn khi không dùng đến -- Chức năng cân chuyên đếm C = counting scale -- Chức năng tự kiểm tra pin -- Giao tiếp RS-232

Thẻ

XBmicroandlaboratoryscaleCânphântíchCAS 

Ý kiến​​

Gửi Comment

Bạn phải đăng nhập để gửi ý kiến. Click vào đây để đăng nhập.