Poscale price computing scale Cân tính giá CAS

nhập bởi hoasenvang - Oct 6, 2014 - CAS weighing scales

Dữ liệu thuộc NSX Cân điện tử CAS weighing scales

# Mọi sao chép lại buộc phải ghi rõ nguồn cấp hoặc trang tài liệu cân điện tử - http://hoasenvang.info


Mô tả

Poscale price computing scale -- Thermal Label Printing Scale POSCALE series -- Store up to 1799 PLU -- 8 Preset key for direct PLU -- Up to 4 different clerk sales support -- PC software management -- PLU data up/down loading -- Sales reporting -- Customization of receipt format -- Image up-loading (*.BMP) -- Bar code setting -- RS - 232C -- Cash drawer (RJ11) interface -- Back light -- Pole type display -- Rechargeable battery -- Waterproof cover

Cân tính giá in phiếu Poscale - CAS korea -- Dữ liệu bộ nhớ 1799 PLUs -- 8 phím bán hàng trực tiếp -- Quản lý nhân viên bán hàng (4 nhân viên) -- Phần mềm quản lý cân -- Pin sạc 2200mA -- In nhiệt (32 ký tự trên mỗi dòng)

Thẻ

PoscalepricecomputingscaleCântínhgiáCAS 

Ý kiến​​

Gửi Comment

Bạn phải đăng nhập để gửi ý kiến. Click vào đây để đăng nhập.