ED-H micro basic scale-can thong dung

nhập bởi hoasenvang - Sep 16, 2014 - CAS weighing scales

Dữ liệu thuộc NSX Cân điện tử CAS weighing scales

# Mọi sao chép lại buộc phải ghi rõ nguồn cấp hoặc trang tài liệu cân điện tử - http://hoasenvang.info


Mô tả

ED-H micro basic scale - Hoa sen vang supplier (en)

Smart weighing scale ED-H Series - High resolution for accurate weighing/counting - Simple and easy operation (9 function keys) - Easy icons on display for better understanding - Counting & percentage mode - Accumulation mode - Weight / Count / Percentage comparison function (HI/OK/LO) with alarm beeps - RS-232C interface (PC/Printer) - Rechargeable battery - Double tray type (plastic and stainless steel) - Barcode & Ticket print-out (DLP-50, DEP-50) - Blue backlight LCD - Dust protection cover

Cân thông dụng chính xác ED-H đơn giản chính xác cao cân thông dụng cho nhiều mục đích sử dụng Cân thông dụng ED-H chuyên cân công nghiệp sản xuất và chế biến

Read more at: http://hoasenvang.com.vn/shops/Can-thong-dung.html

Thẻ

ED-Hmicrobasicscalecanthongdung 

Ý kiến​​

Gửi Comment

Bạn phải đăng nhập để gửi ý kiến. Click vào đây để đăng nhập.