CPS pallet industrial scale-can pallet cong nghiep

nhập bởi hoasenvang - Sep 16, 2014 - CAS scales

Dữ liệu thuộc NSX Cân điện tử CAS scales

CPS pallet industrial scale-can pallet cong nghiep

# Mọi sao chép lại buộc phải ghi rõ nguồn cấp hoặc trang tài liệu cân điện tử - http://hoasenvang.info


Mô tả

CPS pallet industrial scale-can pallet cong nghiep Pallet Scale CPS Scale - Pallet car with electronic scale - Reduse time & effort by carrying & weighing simultaneously - Easy operation - Using oil pressure for putting down the fork in stable - Versatile for any size room - Heavy duty for any size job

Cân Công Nghiệp Tích Hợp NEW - CPS-Plus Series CAS Tải trong cân pallet đa dạng, kết cấu khung thép sơn tĩnh điện hoặc thép không rỉ

Read more at: http://hoasenvang.com.vn/shops/Can-tich-hop.html

Thẻ

CPSpalletindustrialscalecanpalletcongnghiep 

Ý kiến​​

Gửi Comment

Bạn phải đăng nhập để gửi ý kiến. Click vào đây để đăng nhập.