CK200SC bench water-proof scale-can thuy san

nhập bởi hoasenvang - Sep 16, 2014 - CAS scales

Dữ liệu thuộc NSX Cân điện tử CAS scales

CK200SC bench water-proof scale-can thuy san

# Mọi sao chép lại buộc phải ghi rõ nguồn cấp hoặc trang tài liệu cân điện tử - http://hoasenvang.info


Mô tả

CK200SC bench water-proof scale - Hoa sen vang supplier (vn) CK200S/SC Series - ALL SUS bench scale - IP67 stainless steel loadcell and indicator - weight comparison lamp installed - Clear LED display

Cân Bàn Công Nghiệp CK200S/SC Series CAS ứng dụng trong công nghiệp có nhiều bụi bẩn và khí độc hại.

Read more at: http://hoasenvang.com.vn/shops/Can-ban-cong-nghiep.html

Thẻ

CK200SCbenchwater-proofscale-Hoasenvang 

Ý kiến​​

Gửi Comment

Bạn phải đăng nhập để gửi ý kiến. Click vào đây để đăng nhập.