CFS industrial scale-Can cong nghiep CAS

nhập bởi hoasenvang - Sep 16, 2014 - CAS weighing scales

Dữ liệu thuộc NSX Cân điện tử CAS weighing scales

# Mọi sao chép lại buộc phải ghi rõ nguồn cấp hoặc trang tài liệu cân điện tử - http://hoasenvang.info


Mô tả

CFS industrial scale - Hoa sen vang supplier (en)- Easily attached to the fork lift - Easy operation - Saving time by carrying and weighing at once - Reduse time & effort by carrying & weighing simultaneously

Cân Công Nghiệp Tích Hợp CFS Series CAS - Vận hành lâu hơn với pin sạc tích hợp, Ống bơm thủy lực có độ bền và chính xác cao

Read more at: http://hoasenvang.com.vn/shops/Can-tich-hop.html

Thẻ

CFSindustrialscaleHoasenvang 

Ý kiến​​

Gửi Comment

Bạn phải đăng nhập để gửi ý kiến. Click vào đây để đăng nhập.